امروز: سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

دستورالعملهای لیفتراک های صنعتی

1-       دستورالعمل های عملیاتی، هشدارها و اقدامات احتیاطی برای انواع لیفتراک هایی که اپراتورهای آن مجاز به استفاده از آنها هستند.

2-      کنترل لیفتراک ها  و چگونگی کارکرد آنها.

3-    موتور و یا عملیات موتور لیفتراک

4-    فرمان و مانور لیفتراک

5-     قابلیت دید( همچون محدودیت های مربوط به بارگذاری)

6-     ظرفیت خودروهای لیفتراکی

7-    پایداری خودروهای لیفتراکی

8-    هرگونه بازرسی یا تعمیر و نگهداری از لیفتراکها به هنگام نیاز اپراتور

9-     سوخت گیری و یا شارژ باتری لیفتراک

10-    لیفتراک و محدودیت های عملیاتی

11-     نکات مربوط به محل کار لیفتراک

12-    شرایط سطحی که وسیله نقلیه لیفتراک مورد نظر بر روی آن سطح حرکت خواهد کرد.

13-  ترکیب پایداری حمل بارها با لیفتراک

14-  دستکاری بارها، تراکم و توده سازی آنها برای کار با لیفتراک

15-   ترافیک عبور عابر پیاده در مکانی که حمل وسیله لیفتراک انجام می گیرد

16-   راهروها و دالان های باریک و سایر مکان هایی که کامیون و لیفتراک از آنها عبور میکنند.

17-  مناطق خطرناکی که حمل و نقل وسایل لیفتراک در آنها انجام می گیرد.

18-  سطوح شیب داری که ممکن است ثبات لیفتراک را تحت تاثیر قرار دهند.

19-   محیط های بسته ای که تهویه کافی نداشته و تعمیر و نگهداری لیفتراک باعث تجمع مونوکسید کربن و یا اگزوز می شود.

20-   خطرات بالقوه مربوط به محیط هایی که می توانند عملیات ایمن را تحت تاثیر قرار دهند.

لزومی ندارد کارفرما آموزش های قبلی را برای اپراتور جدید لیفتراک تکرار کند اما آموزش بایستی برای برآوردن اهداف کاری و از بین بردن خطرات محل کار انجام گیرد. برای نمونه، اپراتورها به هیچگونه آموزشی برای حرکت لیفتراک روی سطوح شیب دار در محلی که فاقد سطح شیب دار است ،نیاز ندارند اما در مکان هایی که سطوح شیب دار بسیار به چشم میخورند، نه تنها باید آموزش های اساسی ارائه شود بلکه به آموزش های پیشرفته و اضافی نیز نیاز خواهد بود.

کارآموزان تنها در صورتی می توانند به تنهایی لیفتراک صنعتی را کار بیندازند که:

تحت نظارت مستقیم افراد با تجربه، آموزش دیده و ورزیده باشند تا بتوانند نحوه عملکرد کارآموزان با لیفتراک را ارزیابی کنند.

در صورتی که اجرای اینچنین عملیاتی، خطری برای سایر کارآموزان و کارفرمایان در بر نداشته باشد.

ارزیابی عملی کار با لیفتراک نیز باید بلافاصله در محل کار اجرا شود. چنانچه از گروه سوم برای اجرای آموزش استفاده می شود، فقط باید آموزش های مربوط به لیفتراک و کار با کامین های صنعتی در محل کار ارائه شود. اپراتورهایی که دوره های آموزشی را با موفقیت پشت سر بگذارند، از سوی کارفرما تایید شده و گواهینامه ای از سوی کارفرما به آنها اهدا خواهد شد.این گواهینامه بایستی حاوی نام اپراتور، تاریخ آموزش، تاریخ ارزیابی و نیز نام فردی باشد که این آموزش و ارزیابی را پیاده سازی کرده است.

آموزش بازیابی لیفتراک : دوره های بازیابی لیفتراک هر سه سال و نیز هر زمانی که اپراتور کمبودها و نواقصی در عملیات مورد نطر نشان دهد، برگزار میشوند. این دوره های آموزشی بازیابی، تحت شرایط زیر انجام میگیرند:

چنانچه حادثه ای در حال وقوع باشد

چنانچه لیفتراکی از نوع متفاوت در محل کار ارائه شود.

اگر تغییرات ساختاری در محیط کار انجام گیرند مثل ساخت یک سطح شیب دار

چنانچه سرپرست ناظر به عدم امینی عملیات پی ببرد و یا

اگر اپراتوری ارزیابی سه ساله نسبتا ضعیفی کسب کند.
تماس با ما

آدرس دفتر: تهران- کیلومتر 20 جاده مخصوص- جنب پلهای شهید ارغوانی- مجتمع تجاری اداری ایرانیان- طبقه سوم- واحد 321

تلفن: 46071596-021 و 46071603-021 و 46071625-021 و 46071632-021

فکس: 46881659-021

ایمیل: info@tdhpart.com

تماس با ما

Scroll to Top